Distrib. mjerni sustav

Zadaci Software

Home
Distrib. mjerni sustav
Video nadzor

 

 

 

 

Distribuirani mjerni sustav upravljanja A/D pretvorbom

Na ovoj je stranici dan opis mjernog sustava kakvog se želi postići. O tome što je već napravljeno, a što će trebati napraviti biti će više riječi na stranici Zadaci. Donja slika prikazuje općenitu shemu distribuiranog mjernog sustava upravljanja AD pretvorbom. 

 

Skopovlje za AD pretvorbu
Mjerni sustav AD pretvorbe sastoji se iz dva dijela:
Vanjska kartica na koju se spajaju izvori mjerenog signala. 
AD kartica DAS08/Jr koja se nalazi u računalu i spojena je na ISA sabirnicu računala. DAS08/Jr je analogno digitalna kartica s 8 AD kanala i jednim digitalnim DIO ulazom i izlazom. Nije podržan prekidni (interrupt) način rada, a ulazni kanali su multipleksirani. Kartica se odaziva na 4 adrese, odnosno vidi se kao 4 registra koji počinju na adresi koja se postavlja mikroprekidačima. Na sebi sadrži 37-pinski konektor kojemu se može pristupiti sa stražnje strane računala. Na konektor se spaja vanjska kartica. 
Slike postupka instalacije AD kartice

Operacijski sustav
Na računalu u kojem se nalazi kartica instaliran je Linux operacijski sustav (Debian distribucija 2.1 popularno zvana slink) s kernelom verzije 2.0. Kernel 2.0 je odabran (unatoč aktualnoj verziji 2.2 u vrijeme osmišljavanja projekta) zbog svoje relativne jednostavnosti pa time i jednostavnosti pisanja drivera.

Glavni program regulacije AD pretvorbe
Pošto kartica ne podržava prekidni (interrupt) način rada glavni program za regulaciju AD pretvorbe mora vršiti prozivanje kartice da provjeri da li je proces AD pretvorbe završen. S glavnim  programom za regulaciju AD pretvorbe moguća je komunikacija pomoću nekih IPC mehanizama: zajednička memorija je primjer. Naime, ovisno o tome koji je signal primio, glavni će program u zajedničku memoriju poslati odgovarajući broj izmjerenih uzoraka  signala s odgovarajućeg mjernog kanala.

TCP/IP/adc-zesoi protokol
Daemon program koji predstavlja TCP/IP poslužitelj omogućava pristup AD pretvorbi i s nekog drugog računala. Dotični TCP/IP daemon program komunicira s ostalim klijentskim programima (na portu 7777) koji mu pristupaju vrlo jednostavnim tekstualnim protokolom od svega nekoliko naredbi: 

start - početak AD pretvorbe
stop  - kraj AD pretvorbe
set <channel_no> - odabir mjernog kanala rednog broja <channel_no>
get <n_samples>  - uzmi <n_samples> uzoraka
bye   - kraj sesije

U daljnjem tekstu ovaj će se protokol nazivati adc-zesoi. Tako je omogućen pristup AD pretvorbi korištenjem običnog telnet programa s nekog udaljenog računala.  

Web sučelje za praćenje i kontrolu AD pretvorbe
Korištenjem web sučelja korisnik sustava može dati zahtjev za promjenom mjernog kanala i za uzimanje određenog broja uzoraka u točno određeno vrijeme. Isto tako, omogućen je i grafički prikaz vremenske ovisnosti amplitude izmjerenih uzoraka. 
Za potrebe nadzora AD pretvorbe putem web sučelja koriste se CGI skripte (izrađene u Perlu) koje glume klijenta koji "priča" gore spomenuti adc-zesoi protokol. 

Kontrola AD pretvorba pomoću e-maila
Radi čim veće otvorenosti sustava omogućeno je pokretanje izvršenja odgovarajućih AD funkcija slanjem e-maila. Na poslužitelju za udaljeni pristup AD pretvorbi instaliran je sendmail, vrlo popularan mail transfer agent (MTA). Osim njega, isntaliran je i procmail, program koji omogućava procesiranje sadržaja pristiglih e-mailova i pokretanje odgovarajućih programa ovisno o sadržaju e-mail poruka. Na primjer, pretpostavimo da se poslužitelj za udaljeni pristup AD pretvorbi zove linlab10.zesoi.fer.hr.  Ukoliko se pošalje e-mail na adresu ad-pretvorba@linlab10.zesoi.fer.hr sa subjektom poruke start doći će do pokretanja AD pretvorbe. Rezultat se šalje e-mailom onome tko je poslao zahtjev. U pozadini svega je zapravo procmail program koji je prepoznao e-mail adresu poruke i njezin subjekt te pokrenuo adc-zesoi klijenta koji se spojio na poslužitelj na kojem se nalazi AD kartica i predao mu zahtjev o pokretanju AD pretvorbe. 

Direktan pristup aplikaciji kontrole AD pretvorbe putem serijske linije (modema)
Ovo rješenje ne zahtjeva korištenje nikakvih protokola više razine (TCP/IP/adc-zesoi). Time je omogućeno praćenje mjernoga signala i sa običnoga terminala modemom, putem telefonske linije. Korisnik terminala jednostavno nazove telefonski broj modema spojenog na poslužitelj AD pretvorbe. Nakon uspostave veze dobije ekran za unos korisničkog imena i lozinke. Ukoliko se korisnik uspješno prijavio na sustav automatski ulazi u program za praćenje AD pretvorbe. Dobiva na ekranu izbornik u kojem može odabrati željeni mjerni kanal ili ASCII graf (graf sastavljen od običnih ASCII znakova) kao prikaz trenutno mjerenih vrijednosti. Time je omogućeno praćene amplitude mjerenoga signala u realnom vremenu. 

Primjer detaljnije sheme gore opisanog sustava dan je na slici

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 03 June, 2004