Software


Home
Zadaci
Software

 

 

 

Na ovoj se stranici nalaze svi materijali koji su postojali prije početka rada na projektu. Do softwarea i dokumentacije koji su nastali tokom rada na projektu možete doći sa stranice Zadaci.

AD kartica

Shema vanjske kartice za odabir i skaliranje mjernog kanala
Tehnička dokumentacija AD kartice: cio-das08-jr-ao2.pdfdas08jr.txt
Driver s dokumentacijom: a2ddrv.tar.gz
Programi za testiranje rada kartice s dokumentacijom: a2d_test.tar.gz

FIFO server i klijent

Programi s dokumentacijom: fifo.tar.gz

TCP/IP server i klijent

Jednostavni primjeri: klijent.c, server.c

WWW poslužitelj i CGI skripte

Debian paketi potrebni za instalacija Apache HTTP poslužitelja i Perl interpretera nalaze se u debian2.1 direktoriju
Primjeri i upute za izradu CGI skripti

E-mail poslužitelj

U debian2.1 direktoriju nalaze se i Debian paketi potrebni za instalaciju mail transfer agenta (MTA) sendmail i procmail programa potrebnog za obradu pristiglih e-mailova i pokretanje odgovarajućih skripti. 

Izravan pristup AD pretvorbi putem serijske linije (modema)

Mgetty

Općenito

Popis svih Debian 2.1 paketa

 

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 15 October, 2002