PPMPS

Obavijesti Plan nastave Predavanja Vjezbe Projekt Literatura Nastavnici Studenti Copyright

 

 

 

 

Programska podrška mjernih i procesnih sustava

Kolegij  Programska podrška mjernih i procesnih sustava predaje se u zimskom semestru za studente pete godine studija (9.semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja i jedan sat laboratorijskih vježbi (2+0+1). Predmet nosi 3 ECTS boda.

 

Obavijesti

Rapored po grupama za laboratorijske vježbe nalazi se ovdje .
Vježbe započinju u utorak 25.11.2008. u D138.

Sadržaj predmeta

Tipovi računalnog sklopovlja koje se koristi u mjernim i procesnim sustavima. Vrste programske podrške. Koncept modularnosti, dogradljivsti, univerzalnog ulaza i izlaza. Paralelni rad više procesa. Slojevitost. Komunikacijska podrška i protokoli. Prijenos kontinuiranog signala računalnim mrežama. Posebni zahtjevi sustava za rad u realnom vremenu. Granularnost vremena. Jedno i višeprocesorska rješenja. Sigurnost i zaštita pri prijenosu naredbi za vođenje procesa. Zaštita i nadzor pristupa podacima i procesima.

Detaljniji sadržaj predmeta je moguće naći na www.zesoi.fer.hr/PPMPS

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 14. listopad, 2008