Instalacija AD kartice CIO-DAS08/Jr

pic00001.jpg
Prednja kartica

pic00005.jpg
AD kartica CIO-DAS08/Jr

pic00006.jpg
AD kartica CIO-DAS08/Jr

pic00007.jpg
Umetnuti karticu u 
ISA slot računala

pic00008.jpg
Pritisnuti kako bi kartica
 sigurno legla u konektor

pic00009.jpg
Vijkom pričvrstiti karticu za
 stražnju stranu kućišta PC-a

pic00010.jpg
37-pinski konektor AD kartice
 na stražnjoj strani kućišta PC-a

pic00011.jpg
Spajanje AD kartice s prednjom
 karticom pomoću flat kabela

pic00012.jpg
Kartice su spojene

pic00013.jpg
Na prednju karticu spojen
je signal generator

pic00014.jpg
Osciloskop služi za paralelno
 praćenje uzorkovanog signala

pic00015.jpg
Sve je spremno za 
instalaciju softwarea!

 

 

Glavna stranica predmeta, Povratak na opis sustava

 

 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 15 October, 2002