Real - Time Sustavi


Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu su sustavi koji moraju reagirati na događaje u svojoj okolini unutar preciznih vremenskih ograničenja. To znači da pravilno ponašanje sistema ne ovisi samo o vrijednosti proračuna nego i o vremenu u kojem je taj proračun napravljen. Zakašnjela reakcija sustava može biti beskorisna ali i opasna.


Što znači "real - time "
Primjena real - time sustava
Što real - time sustav treba zadovoljiti
Tipovi ograničenja u real - time sustavu
Scheduling algoritmi
Primjeri real - time sustava