Što znači "real - time"


U real - time sustavima bitam je koncept vremena. Pojam "time" znači da točnost sustava ovisi ne samo o logičkom rezultatu proračuna nego i o vremenu unutar kojeg je rezultat izveden.
Pojam "real" znači da se reakcije sustava na vanjske događaje mora desiti tijekom njihove evaluacije. To znači da sistemsko vrijeme mora biti usko vezano s vanjskim vremenom.
Pojam "real time" često je korišten u mnogim interpretacijama, a vrlo često i pogrešno. Često se kaže da je sustav real - time ako je on sposoban brzo reagirati na vanjske događaje. Međutim brz sistem nije nužno i real - time sistem. Real - time sustave ne karakterizira samo brzina nego i njihova predvidljivost na reakcije iz vanjskog svijeta.
Natrag na naslovnu stranicu Prethodna stranica Sljedeća stranica Na posljednju stranicu