Što sve real - time sustav treba zadovoljiti


Postoji nekoliko vrlo bitnih svojstava koje real - time sustav treba zadovoljiti.

 1. Timelines

  - Rezultati moraju biti korektni ne samo u vrijednosnoj nego i u vremenskoj domeni.
 2. Dizajn za vršno opterećenje

  - Real - time sustav ne smije se srušiti kada su vršno opterećeni.
 3. Predvidljivost

  - Sistem mora biti u mogućnosti predvidjeti posljedice bilo koje odluke o raspoređivanju procesa. Ako u sustav uđe neki zadatak( task, job, proces ) koji je po svojim ograničenjima neizvediv onda to sustav mora unaprijed znati i planirati alternativne akcije.
 4. Fault tolerance

  - Greške u sklopovlju ili u programskoj podršci ne smiju izazvati raspad sustava.


Natrag na naslovnu stranicu Prethodna stranica Sljedeća stranica Na posljednju stranicu