Upute


Home
Dosadašnji projekti
Upute
Status

 

 

 

Izrada dokumentacije

Sva dokumentacija se piše u HTML formatu. Treba voditi računa da su pojedine cjeline sustava vrlo usko povezane. Loša dokumentacija jednog dijela sustava može izazvati probleme prilikom izrade drugog dijela sustava.

Postojeći izvori informacija i pomoć pri radu na projektu 

Velika su pomoć i dokumentacija koja dolazi sa pojedinim programima, uključujući i man stranice.
Od velike koristi mogu biti i postojeći materijali na Internetu, bilo da su to kolekcije već razvijenog softwarea ili tekstovi koji objašnjavaju kako nešto napraviti. 

Pretraživanje web prostora:  

Napredno pretraživanje ftp arhiva:  

Mnogo korisnih linkova može se naći na stranici Literatura.
 
 
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim web stranicama, obratite se na PPMPS-webmaster@zesoi.fer.hr  
Posljednja izmjena: 15 October, 2002