Često postavljana pitanja za vježbe iz PPMPS-a

 

1. Kako pristupiti dijeljenom disku (z: disk)?

Prvo treba napraviti lokalni direktorij na kojeg će se mountati taj disk:
$ mkdir d138

zatim kao root izvršiti mountanje:
# smbmount //diana/lab-d138 d138 -o uid=knoppix,gid=knoppix

Zatim kao knoppix user pristupajte dijeljenom disku

 

2. Gdje se nalaze source datoteka za vježbe?

Na dijeljenom disku u direktoriju 'ppmps/src/'.

 

3. Kako uspostaviti HR raspored tipki na tipkovnici?

Pritisnuti ikonu 'K' (donji ljevi kut ekrana). Odabrati "Control Center".
Zatim "Regional Settings" te "Keyboard layout". Dodati "Croatian" keyboard sa "Add" i postaviti na vrh sa strelicama.

4. Kako pokrenuti proces u pozadini?

Pokreće se tako da se na kraju naredbe u komandnoj liniji stavi znak '&'. Npr:
$ ime_programa &

 

5. Koji editor koristiti za pisanje C programa

Preporučam upotrebu nedit editora. Pokreće se iz komandne linije sa
$ nedit &

 

5. Kako ugasiti računalo?

Moguća su dva načina (jednako učinkovita):

a) iz KDE desktopa. Pritisnuti 'K' ikonu i na samom dnu otvorenog izbornika je logout tipka.

b) u terminalu otipkati (kao root): # shutdown -h now