povratak na index stranicu
| ppmps/projekt/grupa7

GRUPA 7 - Modemska veza CLIENT<>SERVER

Zadatak: Ostvariti point-to-point protokolom vezu između računala i korisnika koristeći modemMaterijali
:

SPVP skripta za labose
PPMPS stara skripta za labose

 

REZULTATI RADA


Dokumentacija u kojoj je detaljno opisan projekt i rješenje problema dostupna je ovdje.

SOURCE kodovi:

1. PPP datoteka.

2. Skripte za CLIENT stranu (kao jedan ZIP file)

3. Skripte za SERVER stranu (kao jedan ZIP file)

 

Napomena: skripte za client i server stranu potrebno je otpakirati u iste direktorije u kojima se nalaze unutar ZIP datoteke.

Skripte možete i zasebno skinuti ovdje. Datoteke je potrebno snimiti u odgovarajuće direktorije.

CLIENT STRANA

SERVER STRANA

\etc

\etc\mgetty

 

group

 

login.config

 

suoders

 

mgetty.config

\etc\ppp

\etc\ppp

 

chap-secrets

 

chap-secrets

 

options

 

options

 

\etc\rc.d

 

rc.local

 

\etc

 

 

rsyncd.conf