povratak na index stranicu
| ppmps/projekt/grupa5

GRUPA 5 - WEB SERVER

Zadatak: Realizirati web server meteorološke stanice.

Materijali: web.

 

REZULTATI RADA
 

WEB SERVER - od ideje do realizacije


WEB server osmišljen je kao jedan modul unutar mjernog sustava meteorološke postaje na Pag-u.
Osnovni zadaci WEB servera je pružanje pristupa izmjerenim rezultatima preko interneta. Da bi to
uopće bilo omogućeno moramo postaviti web server (APACHE WEB SERVER), te preko PHP
skripte omogućiti komunikaciju između web forme (JavaScript) i baze podataka (Slijedna datoteka).
Glavna baza podataka se nalazi i na mjernom i na lokalnom računalu gdje postavljamo web server.
Svi zapisi su sinkronizirani uključujući i pogrešne zapise i sve podatke što ih generira hardver. (Ima
i što treba i što ne.)

Prvo smo iz filtrirali dobro izmjerene rezultate (skripta u C-u), te stvorili nekoliko svojih slijednih
datoteka koji sadrže prosječnu temperaturu, tlak, vlažnost pojedinog sata u danu. Broj mjerenja u
satu nije fiksan, a i također ovisi i o hardveru, da li ga je dobro izmjerio.

Nakon filtracije prilagodili smo svoju bazu argumentima pretraživača. Razlučivost koju
postavljamo pretraživačem može biti satna, dnevna ili mjesečna, pa smo i napravili datoteke koje te
vrijednosti imaju izračunate. Upotrebom programa CRON svaki sat pokretali smo C skriptu koja je
generirala baze podataka sa satnom razlučivosti, a uz pomoć te iste skripte generirali i baze
podataka koje sadrže dnevne i mjesečne srednje vrijednosti. (Kada se u datoteku sati upiše i 24
vrijednost, otvara se datoteka dani, računaju se srednje dnevne vrijednosti, a po istom principu i
srednje mjesečne vrijednosti. )

Generirane datoteke imate u prilogu : sati1.bs, sati2.bs, sati3.bs, dani1.bs, dani2.bs, dani3.bs,
mjeseci1.bs, mjeseci2.bs, mjeseci3.bs, a imaju idući oblik :
Vrijeme, Mjerena veličina ; pri čemu vrijeme ima oblik YYYY-MM-DD HH:MM:SS,
odnosno string[20], a mjerena veličina je float;

Radi se o slijednoj neformatiranoj datoteci zbog lakšeg pozicioniranja.
Preko forme sa web stranice (pag.htm) dohvaćamo parametre pretraživanja :


. Vremenski interval
. Mjerena veličina
. RazlučivostDohvaćene vrijednosti prosljeđuju se u PHP skriptu (forma.php) u kojoj se obavlja provjera
unesenih parametara, čitanje iz baza, te priprema podataka za SVG prikaz. Ova PHP skripta ukoliko
su svi podaci dobro uneseni proslijeđuje niz podataka SVG skripti za grafički prikaz tih podataka.
(svg.php).SVG-om prikazujemo mjerene vrijednosti za zadani interval. Korisničke stranice nisu
omogućene jer u ovoj verziji programa još ne postoji sinkronizacija ove dvije baze proko modema,
a i neke povlaštene funkcije nisu realizirane.

DOKUMENTIRANI KOD:
Kod za grupu WEBSERVER dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.